MVO

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is voor D&O Bouwglas een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Wij proberen waarden te creëren op economisch, ecologisch en sociaal gebied samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers. Daarnaast zijn wij bezig met het ontwikkelen van MVO-beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Concreet zijn er al een aantal stappen gezet.

MVO economisch

We zijn begonnen met het in kaart brengen van ons energieverbruik. Daaruit bleek duidelijk dat we duurzame energieopwekking op eigen bedrijfsgrond konden realiseren. Daarom hebben we op ons pand 132 zonnepanelen laten plaatsen. Deze zichtbare investering levert een bijdrage aan de verduurzaming van ons pand in de vorm van CO2-uitstoot reductie. Ons pand is daarbij nu geheel zelfvoorzienend op het gebied van stroomverbruik. Letterlijk en figuurlijk: een zichtbaar goed.

MVO ecologisch

D&O Bouwglas biedt klanten al langer de mogelijkheid om naast het leveren van glas ook het glasafval te verzamelen en te recyclen. Op ons terrein staan containers voor het inzamelen van gescheiden afval. Bouwglas wordt nooit afval want het is steeds weer grondstof voor nieuw glas en dus 100 procent recyclebaar. Bij het recyclen van glas verliest het glas niet aan kwaliteit. Er ontstaat geen restafval. Glas is daardoor een oneindig duurzaam product. Zo gebruiken we vlakglas bijvoorbeeld weer als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Het hergebruik van glas gebeurt al jaren en voldoet sluit aan bij de nieuwe termen: circulaire economie en kringloopeconomie. D&O onderschrijft dat we grondstoffen hergebruiken en terugbrengen in de kringloop. Wij zijn daarom aangesloten bij VRN (Vlakglas Recycling Nederland).

MVO sociaal

We zijn aan het onderzoeken hoe we het duurzaam ondernemen in de praktijk kunnen brengen; wat het concreet betekent voor onze organisatie en; hoe we de inzetbaarheid van medewerkers kunnen behouden en vergroten. Het werk van de glaszetters is anders dan van onze kantoormensen. Voor de één is de lichamelijke belasting hoger voor de ander de geestelijke belasting. Een uitdaging voor de gehele glasbranche hoe deze verschillende medewerkers duurzaam in te zetten. D&O Bouwglas zal in samenwerking met Stoov (Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds van de Vlakglasbranche) onderzoeken hoe we dit de komende tijd een invulling kunnen gaan geven.

MVO maatschappelijk

Al voor de intrede van de participatiewet bieden wij als glashandel kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij bieden hen een werkplek waarbij ze in een reguliere werkomgeving zich kunnen ontwikkelen en gewaardeerd voelen. De detachering verloopt via Empatec Franeker en Centrum De Mik Wommels.

Meer weten over ons bedrijf? Bekijk ook onze producten en/of projecten