Wat is de u-waarde van isolatieglas?

Wanneer we het hebben over de u-waarde (of ug-waarde) van isolatieglas dan hebben we het in principe over de isolatiewaarde van glas, ofwel de mate van isolatie.

Iedereen is wel bekend met het warmteverlies en met het snel opwarmen van ruimten (koele lucht verdwijnt) wanneer er nog enkel glas is gebruikt. Het verlies aan warmte door een ruit vertellen we in de glasbranche door middel van de Ug-waarde (de U staat voor de warmtedoorgangscoëfficient en de g voor glas). In feite komt het er op neer dat hoe lager de Ug-waarde, hoe hoger de isolerende werking van het glas.

Voorbeeld u-waarde of ug-waarde

Enkel glas heeft een Ug-waarde van 5,8. Vandaag de dag is er isolatieglas op de markt met een Ug-waarde die lager is dan 1,0. Deze getallen vertellen ons dat isolatieglas, ook wel dubbel glas of hoogrendementsglas (HR) genoemd u veel isolatiewaarde oplevert.

Het toepassen van hoogwaardig dubbel glas, of triple glas, in nieuwbouw- of renovatieprojecten draagt bij aan een lage energierekening, een duurzaam Nederland en een behaaglijk binnenklimaat. Isolatieglas is tegenwoordig in veel soorten en varianten beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.

Soorten isolatieglas

Isolerend dubbel glas

Isolerend dubbel glas (isolatieglas) bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader of Warm-Edge afstandhouder) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas (ook wel HR+ of HR++ isolatieglas genoemd) heeft een veel betere warmte-isolatie dan standaard isolatieglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon en krypton. 

Triplebeglazing

Triplebeglazing, ook wel drievoudig glas of driedubbel glas (HR+++) genoemd, heeft een betere isolerende werking dan hoog-rendements isolerend dubbelglas en bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Ook hier is op één van de binnenzijden van het glas een heel dunne coating aangebracht en zijn de spouwen gevuld met gas.

Vacuümbeglazing

Dit is isolerend dubbelglas waarbij tussen de twee dunne glasbladen een vacuüm is aangebracht. Dit type beglazing kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements isolerend dubbelglas. Eén van de glasbladen heeft ook weer een heel dunne coating. Om de afstand tussen de glasbladen te waarborgen zijn tussen de glasbladen kleine glasparels aangebracht.

Monumentenglas

Monumentenglas is isolerend dubbelglas waarbij de branche gebruik maakt van dunne glasbladen en een dunne spouw. Tussen de glasbladen kan al of niet een gas en al of niet een coating zijn aangebracht. Monumentenglas kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements vacuümglas of hoog-rendements isolerend dubbel glas.

Enkel floatglas isoleert bijna niet. Warmte, maar ook koele lucht gaat gemakkelijk verloren via het glas. Dit zorgt voor hoge energierekeningen, onnodige CO2-uitstoot en een onbehaaglijk binnenklimaat. 

ug-waarde van isolatieglas

Veel varianten in isolatieglas

Binnen alle bovengenoemde soorten zijn er – afhankelijk van het soort glas – meer of minder varianten beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog steeds doorontwikkeld waardoor de warmte isolerende prestaties verbeteren en dus nog lagere U-waarden mogelijk worden.

Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan krijgen zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolatieglas kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.

Keuzefactoren isolatieglas

De verschillende soorten isolatieglas hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuw isolatieglas is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijv. triple-beglazing en kunt u beter aanpassen of vervangen. Bij nieuwbouw houdt u daar vanzelfsprekend al direct rekening mee.

Bij het kiezen van isolatieglas kunnen dus verschillende keuzefactoren van invloed zijn. In de praktijk kan dit betekenen dat de verstandigste keuze valt op het glas met een toch iets hogere U-waarde dan op basis van de laagst mogelijke U-waarde haalbaar zou zijn.

Een lagere U-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkel glas door hoog-rendementsbeglazing fors kan zijn, maar dat het weinig zal uitmaken of het nieuwe glas een U-waarde heeft van1,2 of van 1,3.

Bron: Glansbrancheorganisatie, online maart 2016 (update, april 2021)

Heeft u meer vragen?

(0517) 39 25 32

Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Neem contact op