Renovatiesubsidie Woonoffensief

Renovatiesubsidie_Woonoffensief

Foto afkomstig van: www.fryslan.frl

Zaterdag 28 maart start voor de 2e keer het Woonoffensief Fryslân. In de periode tot en met 30 april worden er verschillende evenementen georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal voordelen & regelingen voor aspirant kopers. Eén daarvan is de renovatiesubsidie derde tranche.

Voor deze subsidie komt uw klant in aanmerking als die tussen 28 maart en 30 juni een woning koopt tot een bedrag van € 180.000. Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op: € 300.000 en betekent dat OP echt OP is.

De tekst aangaande het besluit, de regeling en het aanvraagformulier kunt u downloaden en/of bekijken via de volgende links:

 

Renovatiesubsidie tweede tranche

De renovatiesubsidie tweede tranche is nog open voor nieuwe huiseigenaren van goedkope bestaande koopwoningen die in de periode van 15 september tot en met 14 december 2014 een huis hebben gekocht. Voor renovatie en modernisering van woningen wordt per aanvrager een maximale subsidie van 25% van de investering beschikbaar gesteld, met een maximum van € 5.000,-.

De aanvragen kunnen tot 15 september 2015 worden ingediend. Voor meer informatie over deze renovatiesubsidie tweede tranche verwijzen wij u graag naar de website van de provincie Fryslân.

Wil uw klant energiebesparende maatregelen treffen dan verwijzen wij u graag naar ons bericht over de Friese Energiepremie. Deze subsidie is het gehele jaar (2015) geldig.