Wat is een Heat Soak Test?

Wat is een Heat Soak Test en waarom is het belangrijk voor glas?

Bij het produceren van glas is het onvermijdelijk dat sulfide en nikkel deeltjes in de glasmassa terecht komen. Ze kunnen nikkelsulfide (NiS) deeltjes vormen die deel uitmaken van het geproduceerde glas. In het geval van gehard veiligheidsglas kan NiS insluiting echter tot spontane glasbreuk leiden.

Dergelijke verontreinigingen ontstaan in de floatoven door een reactie tussen de ijzerdeeltjes in het zand en de aanwezige zwavel. Bij de huidige productietechnieken zijn deze verontreinigingen niet volledig uit te sluiten. Nikkelsulfide insluitingen zijn optisch niet waarneembaar omdat ze over het algemeen kleiner zijn dan 0,2 mm. Nikkelsulfidedeeltjes kunnen versneld groter worden door thermische belastingen, deze groei in volume kan leiden tot te hoge spanningen in de ruit. Hierdoor kan de ruit “spontaan” breken. Om de kans op ”spontane” breuk als gevolg van nikkelsulfide insluiting bij thermisch gehard glas zoveel mogelijk te voorkomen, kan de Heat Soak Test worden uitgevoerd.

Waarom is de Heat Soak Test essentieel?

Tijdens deze test, die 2 tot 10 uur duurt, ondergaat een glasruit een verwarmingsproces tot ongeveer 275ºC. Eventuele nikkelsulfide-insluitingen kunnen ervoor zorgen dat een ruit breekt tijdens de test. Glas dat deze test doorstaat, mag als vrij van nikkelsulfide-insluitingen worden beschouwd, waardoor het aanzienlijk veiliger is voor gebruik.

Wettelijke vereisten en de NEN 2608-norm

Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 en de NEN 2608 is een Heat Soak Test verplicht voor thermisch gehard glas dat boven de 3500 mm boven aangrenzende vloeren, terreinen of water wordt geplaatst. Dit garandeert dat glas aan strenge betrouwbaarheidseisen voldoet.

Waarom is dit relevant?

Het uitvoeren van een Heat Soak Test is niet alleen wettelijk verplicht, maar het verzekert ook dat het glas betrouwbaar en veilig is in situaties waarbij breuk ernstige gevolgen kan hebben. Indien thermisch gehard veiligheidsglas wordt toegepast op een positie waarbij door breuk van dit glas personen ernstig letsel kunnen oplopen of ernstige economische schade kan ontstaan dient dit glas een zogenaamde “Heat Soak Test” te ondergaan.

Wilt u meer lezen over de verschillende soorten veiligheidsglas? Lees dan ook ons antwoord op de vraag ‘Wat is gelaagd glas?’ Verder vindt u op onze website verschillende producten en projecten bekijken waarbij wij veiligheidsglas hebben toegepast.

D&O Bouwglas is aangesloten bij de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Als glasspecialisten hebben wij met alle aangesloten glasbedrijven een website waarop wij uitgebreid toelichten wat veiligheidsglas is.

Installatieglas

Bij D&O Bouwglas spreken we overigens ook wel over installatieglas wanneer we het hebben over veiligheidsglas. Het is een verzamelwoord voor glas dat we toepassen in gevels, entrees, puien, (squash)wanden, sportaccommodaties en badkamers. Installatieglas is leverbaar in allerlei kleuren en maten. Bovendien stijlvol, solide en veilig en daarom multi-inzetbaar. En dus in veel situaties een mooie oplossing.

Wat is gehard glas?

Gehard glas noemen we ook wel veiligheidsglas. Glas is een duurzaam product om mee te bouwen maar wanneer er een breuk ontstaat kan het levensgevaarlijk zijn. Vandaar dat we in de glasbranche dit glas gebruiken op plekken waar risico’s aanwezig zijn dat iemand gewond raakt wanneer het glas breekt. Gehard glas valt uiteen in kleine stukjes wanneer het breekt.

Wat is gehard glas precies?

Gehard glas heeft een speciale behandeling ondergaan waardoor het wel vijf keer sterker is dan gewoon glas. Daardoor is het tevens bestand tegen grote temperatuurverschillen. Als het al breekt valt het in kleine stukjes uiteen. Daarmee voorkomen we ernstig lichamelijk letsel. Dit type glas passen we niet alleen toe in douchecabines maar bijvoorbeeld ook bij een keukenachterwand van glas.

Gerhard glas in glazen deur

Foto: Vakgroep Glas Bouwend Nederland

Meer over veiligheidsglas

Wilt u meer lezen over de verschillende soorten veiligheidsglas? Lees dan ook ons antwoord op de vraag ‘Wat is gelaagd glas?’ Verder vindt u op onze website verschillende producten en projecten bekijken waarbij wij veiligheidsglas hebben toegepast.

D&O Bouwglas is aangesloten bij de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Als glasspecialisten hebben wij met alle aangesloten glasbedrijven een website waarop wij uitgebreid toelichten wat veiligheidsglas is.

Installatieglas

Bij D&O Bouwglas spreken we overigens ook wel over installatieglas wanneer we het hebben over veiligheidsglas. Het is een verzamelwoord voor glas dat we toepassen in gevels, entrees, puien, (squash)wanden, sportaccommodaties en badkamers. Installatieglas is leverbaar in allerlei kleuren en maten. Bovendien stijlvol, solide en veilig en daarom multi-inzetbaar. En dus in veel situaties een mooie oplossing.

Wat is gelaagd glas?

Gelaagd glas noemen we ook wel veiligheidsglas. Glas is een duurzaam product om mee te bouwen maar wanneer er een breuk ontstaat kan het levensgevaarlijk zijn. Vandaar dat we in de glasbranche dit glas gebruiken op plekken waar risico’s aanwezig zijn dat iemand door het glas heen kan vallen. Gelaagd glas zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij een breuk het glas niet in scherven uiteen valt.

Wat is gelaagd glas precies?

Zoals gezegd valt dit type glas niet in stukken uiteen. Dat komt omdat het glas uit in ieder geval twee glasblad bestaat, met daartussen een folie die ervoor zorgt dat het glas bij een eventuele breuk niet uiteen valt. Dus ontstaan er geen gevaarlijke scherven en is er geen risico op ernstig lichamelijk letsel. De ruit blijft bij een breuk één geheel. Het is dus onmogelijk door de ruit heen te vallen als de ruit voldoende dik is. Daarom noemen we dit type glas ook wel doorvalveilig glas.

Gelaagd glas als afscheiding in restaurant

Foto: Vakgroep Glas Bouwend Nederland

Meer over veiligheidsglas

Wilt u meer lezen over de verschillende soorten veiligheidsglas? Lees dan ook ons antwoord op de vraag ‘Wat is veiligheidsglas?’ Verder vindt u op onze website verschillende producten en projecten bekijken waarbij wij veiligheidsglas hebben toegepast.

D&O Bouwglas is aangesloten bij de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Als glasspecialisten hebben wij met alle aangesloten glasbedrijven een website waarop wij uitgebreid toelichten wat veiligheidsglas is.

Installatieglas

Bij D&O Bouwglas spreken we ook wel over installatieglas wanneer we het hebben over veiligheidsglas. Het is een verzamelwoord voor glas dat we toepassen in gevels, entrees, puien, (squash)wanden, sportaccommodaties en badkamers. Installatieglas is leverbaar in allerlei kleuren en maten. Bovendien stijlvol, solide en veilig en daarom multi-inzetbaar. En dus in veel situaties een mooie oplossing.

Is draadglas veiligheidsglas?

Volgens de huidige normen is draadglas geen veiligheidsglas meer. 
Draadglas is een type glas waarbij metalen draden als een rasterwerk zijn verwerkt in het glas. Bij Engels, Brute en spiegeldraadglas zijn deze metaaldraden verwerkt in een vierkant rasterpatroon. Het voordeel van dit rasterwerk is dat bij eventuele breuk van het raam de glasscherven bij elkaar blijven. Het draadwerk biedt extra stevigheid aan de ruit en heeft daardoor een inbraakwerende en inbraakvertragende functie. Het is ook verkrijgbaar in een ondoorzichtige variant waardoor privacy gewaarborgd is.
Wat is draadglas?

Huidige normen veiligheidsglas

Vanwege al deze eigenschappen werd draadglas vroeger ook als veiligheidsglas gezien. Maar, volgens de huidige normen is het geen veiligheidsglas meer. Ook bij dit type glas bestaat de kans op een ernstige verwonding als het breekt en er een opening ontstaat. In de norm over letselbeperkend glas (NEN 3569:2011) staat dat letselbeperkend glas, ofwel veiligheidsglas, minimaal moet voldoen aan de klasse 2B2 conform de NEN-EN 12600 (kruiwagenwielslingerproef). Draadglas valt onder de letselveiligheidsklasse 3B3.

Is draadglas veiligheidsglas?

Uit bovenstaand blijkt dat het glas niet meer als veiligheidsglas beschouwd wordt en ook niet meer als zodanig toegepast mag worden
Bron: Glasbranche organisatie, december 2020

Welk glas dan wel toepassen?

Gelukkig valt er nog wel wat te kiezen. Afhankelijk van de toepassing kunt u bij D&O Bouwglas kiezen voor gehard glas, gelaagd/gehard glas, of alleen gelaagd glas voor bijvoorbeeld gevels, entrees, puien, (squash)wanden, sportaccommodaties en badkamers. Wij noemen het ook wel installatieglas. Dit glas is leverbaar in allerlei kleuren en maten. Bovendien stijlvol, solide en veilig en daarom multi-inzetbaar. En dus in veel situaties een mooie oplossing.

 

Hoe wordt glas gemaakt?

Hoe glas wordt gemaakt is een veelgestelde vraag.

Glas maken ze uit een mengsel van zand, kalk en soda. Deze grondstoffen verhitten ze bij een temperatuur rond de 1500 graden Celsius in een smeltoven. Daarna ontstaat er een floatbad met nieuw materiaal dat de koeloven ingaat. In deze oven koelen ze de vloeistof gecontroleerd af. Wanneer de vloeistof de oven verlaat ontstaat er een bijna oneindig glaslint. Daarna snijdt een computergestuurde installatie het glas op de gewenste maat. De grote en kleine glasplaten sorteren ze afzonderlijk van elkaar en zetten ze in kratten om ze vervolgens via een vrachtauto bij de klant te bezorgen.

Hieronder een schematische weergave van de productielijn.

Schematische proces van hoe glas wordt gemaakt

Hoe wordt glas gemaakt (video)

In de video hieronder laat SOLOS Glass zien hoe floatglas gemaakt wordt gemaakt van grondstoffen als kiezelzand, natriumcarbonaat, kalksteen en andere materialen. De grondstoffen verhitten ze om ook hier glas te produceren. Het vloeibare glas dat hierdoor ontstaat zie je daarna over een plaat glijden en wordt zo een lint van glas. Vervolgens brengen ze de temperatuur van het glaslint via een afgesloten koeloven terug naar 600 graden.

De gecontroleerde koeling levert daarna een plaat van glas op. Het lint van glas koelen ze verder door middel van geforceerde lucht  Daarna vindt er nog een kwaliteitsinspectie plaats en identificeren scanners eventuele onvolkomenheden. Omdat we in de keten beschadigd glas natuurlijk niet kunnen gebruiken, gooien ze dat direct weg. Als laatste snijden ze het glas op klantspecifieke maten. Tot slot zijn er robots die de grote glasplaten verpakken en verzenden ze het bestelde glas naar de klant.

In Nederland maken we geen glas. D&O Bouwglas heeft een connectie met een fabriek in de EU waar ze het glas inkoopt.

Wilt u weten welke glasproducten wij leveren? En in welke unieke projecten ons glas terecht komt? Neem dan gerust nog even een kijkje op de product– en projectpagina.

Hoe wordt glas gerecycled?

Glas wordt gerecycled in zes stappen. 

Inzameling

Allereerst moet glasafval ingezameld worden alvorens het gerecycled kan worden tot een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit. Dit kan bij speciale inzamelpunten in Nederland.

Afvoeren

Vlakglas Recycling Nederland voert de ingezamelde vlakglasscherven af naar een speciaal vlakglasrecyclingbedrijf, zodra wij een volle container aanmelden.

Sorteren

Het recyclingbedrijf sorteert de verschillende soorten vlakglas en slaat dit per soort op.

Reinigen en bewerken

Handmatig verwijderen ze grote grote onzuiverheden. En met krachtige magneten verwijderen ze ijzeren delen. Vervolgens brengen brekers het glas op de juiste scherfgrootte. Ook verwijderen ze eventuele folies. Daarna scheiden ze het glas op zeven verschillende groottes. En als laatste sporen ze met een speciale lasertechniek keramiek, steen en porselein op en schieten dit met lucht uit het glas.

Mengen en kwaliteit controleren

De schone scherven mengen ze en vervolgens controleren ze het eindproduct op kwaliteit. Daarna kunnen ze op aanvraag leveren aan de glasindustrie. Om te garanderen dat het nieuwe product aan de kwaliteitseisen voldoen worden er steekproeven gehouden.

Gerecycled glas naar de afnemers

Tot slot gaat het glasafval naar de afnemers die het hergebruiken. Het glas zie  je daarna vaak terug als vensterglas, flessen en potten, glaswol en glasfilters. En soms in een architectonische toepassing. Het valkglasafval verwerken we dus tot scherven die bruikbaar zijn voor de (glas)industrie. Bijvoorbeeld voor de productie van vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, glasfilters of tegels.

Bekijk hieronder eventueel de video “De kringloop van glas: inzameling en recycling vlakglas”.

D&O Bouwglas onderschrijft dat we grondstoffen hergebruiken en terugbrengen in de kringloop. Wij zijn daarom aangesloten bij VRN (Vlakglas Recycling Nederland). Daarom zijn wij ook één van de vele inzamelpunten in Nederland. Met name voor onze klanten bestaat de mogelijkheid om glasafval bij ons in te leveren.

Wat is veiligheidsglas NEN 3569

Wat is veiligheidsglas volgens NEN 3569? En waarom is er eigenlijk een norm voor?

Veiligheidsglas is glas dat we toepassen in projecten waar bijvoorbeeld letsel kan ontstaan als het glas breekt, waar we willen voorkomen dat iemand door het glas valt of juist om ongewenste personen of vlammen te weren. Veiligheidsglas komt voor als ‘gehard glas’ en ‘gelaagd glas’. Gehard glas valt als het breekt uiteen in kleine veilige (onscherpe) korrels glas. Een speciale folie tussen gelaagd glas zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Het verschil tussen beide ziet u in de foto’s hieronder (Bron: Vakgroep Glas van Bouwend Nederland).

 

Soorten veiligheidsglas 

We kennen een aantal soorten veiligheidsglas:

 • Letselveilig glas
 • Doorvalveilig glas
 • Inbraakwerend glas
 • Brandveilig glas

 

Veiligheidsglas NEN 3569

In de Nederlandse Norm (NEN 3659) zijn eisen vastgelegd voor het toepassen van veiligheidsbeglazing in gebouwen, zowel binnen als buiten. Deze normen zijn vooral vastgelegd ter voorkoming van lichamelijk letsel bij ongevallen. Daarbij is dus duidelijk bij welke projecten we in ieder geval veiligheidsglas (letselbeperkend glas) moeten plaatsen.

Ofwel, het is verplicht dat al het glas dat bereikbaar is voor personen (anders dan voor reparatie en onderhoud) dit met veiligheidsglas dient te worden uitgevoerd.

Meer lezen over veiligheidsglas?

D&O Bouwglas is aangesloten bij de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Als glasspecialisten hebben wij met alle aangesloten glasbedrijven een website waarop wij uitgebreid toelichten wat veiligheidsglas is. Op onze eigen website kunt u verschillende producten vinden en projecten bekijken waarbij wij veiligheidsglas hebben toegepast.

Bekijk ook de video voor een algemene uitleg over veiligheidsglas en waarom het verplicht is.

Glazen deuren moeten die van gehard glas zijn?

Ja. Kort maar krachtig.

Een glazen deur of een douchedeur moet altijd minimaal gehard zijn. In sommige gevallen zelfs gelaagd en gehard. Een geharde ruit is veel sterker dan gewoon glas.

Volgens de NEN 3569 moet u veiligheidsglas toepassen. Hierdoor ontstaan bij een breuk geen groter scherpe punten, maar kleine stukjes glas.

Wat is de u-waarde van isolatieglas?

Wanneer we het hebben over de u-waarde (of ug-waarde) van isolatieglas dan hebben we het in principe over de isolatiewaarde van glas, ofwel de mate van isolatie.

Iedereen is wel bekend met het warmteverlies en met het snel opwarmen van ruimten (koele lucht verdwijnt) wanneer er nog enkel glas is gebruikt. Het verlies aan warmte door een ruit vertellen we in de glasbranche door middel van de Ug-waarde (de U staat voor de warmtedoorgangscoëfficient en de g voor glas). In feite komt het er op neer dat hoe lager de Ug-waarde, hoe hoger de isolerende werking van het glas.

Voorbeeld u-waarde of ug-waarde

Enkel glas heeft een Ug-waarde van 5,8. Vandaag de dag is er isolatieglas op de markt met een Ug-waarde die lager is dan 1,0. Deze getallen vertellen ons dat isolatieglas, ook wel dubbel glas of hoogrendementsglas (HR) genoemd u veel isolatiewaarde oplevert.

Het toepassen van hoogwaardig dubbel glas, of triple glas, in nieuwbouw- of renovatieprojecten draagt bij aan een lage energierekening, een duurzaam Nederland en een behaaglijk binnenklimaat. Isolatieglas is tegenwoordig in veel soorten en varianten beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.

Soorten isolatieglas

Isolerend dubbel glas

Isolerend dubbel glas (isolatieglas) bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader of Warm-Edge afstandhouder) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas (ook wel HR+ of HR++ isolatieglas genoemd) heeft een veel betere warmte-isolatie dan standaard isolatieglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon en krypton. 

Triplebeglazing

Triplebeglazing, ook wel drievoudig glas of driedubbel glas (HR+++) genoemd, heeft een betere isolerende werking dan hoog-rendements isolerend dubbelglas en bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Ook hier is op één van de binnenzijden van het glas een heel dunne coating aangebracht en zijn de spouwen gevuld met gas.

Vacuümbeglazing

Dit is isolerend dubbelglas waarbij tussen de twee dunne glasbladen een vacuüm is aangebracht. Dit type beglazing kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements isolerend dubbelglas. Eén van de glasbladen heeft ook weer een heel dunne coating. Om de afstand tussen de glasbladen te waarborgen zijn tussen de glasbladen kleine glasparels aangebracht.

Monumentenglas

Monumentenglas is isolerend dubbelglas waarbij de branche gebruik maakt van dunne glasbladen en een dunne spouw. Tussen de glasbladen kan al of niet een gas en al of niet een coating zijn aangebracht. Monumentenglas kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements vacuümglas of hoog-rendements isolerend dubbel glas.

Enkel floatglas isoleert bijna niet. Warmte, maar ook koele lucht gaat gemakkelijk verloren via het glas. Dit zorgt voor hoge energierekeningen, onnodige CO2-uitstoot en een onbehaaglijk binnenklimaat. 

ug-waarde van isolatieglas

Veel varianten in isolatieglas

Binnen alle bovengenoemde soorten zijn er – afhankelijk van het soort glas – meer of minder varianten beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog steeds doorontwikkeld waardoor de warmte isolerende prestaties verbeteren en dus nog lagere U-waarden mogelijk worden.

Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan krijgen zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolatieglas kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.

Keuzefactoren isolatieglas

De verschillende soorten isolatieglas hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuw isolatieglas is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijv. triple-beglazing en kunt u beter aanpassen of vervangen. Bij nieuwbouw houdt u daar vanzelfsprekend al direct rekening mee.

Bij het kiezen van isolatieglas kunnen dus verschillende keuzefactoren van invloed zijn. In de praktijk kan dit betekenen dat de verstandigste keuze valt op het glas met een toch iets hogere U-waarde dan op basis van de laagst mogelijke U-waarde haalbaar zou zijn.

Een lagere U-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkel glas door hoog-rendementsbeglazing fors kan zijn, maar dat het weinig zal uitmaken of het nieuwe glas een U-waarde heeft van1,2 of van 1,3.

Bron: Glansbrancheorganisatie, online maart 2016 (update, april 2021)

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden en bepaling Pilkington dubbel-glas.

Op door Pilkington Benelux B.V. gefabriceerd isolatieglas zijn de volgende STANDAARDGARANTIEBEPALINGEN van toepassing.

 1. Door Pilkington Benelux B.V. wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie,

aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.

 1. De onder 1 genoemde garantie wordt afgegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
 2. De eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
 3. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Pilkington Benelux B.V. schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van Pilkington Benelux B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 4. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
 5. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als het gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
 6. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
 7. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
 8. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
 9. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponning afdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
 10. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;
 11. het blootgesteld worden aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten;
 12. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
 13. Geen garantie wordt verleend voor:

− eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;

− eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing;

− eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met Pilkington Benelux B.V. schriftelijk anders is overeengekomen;

− onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264;

− vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.

− zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie

 1. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel 3 jaar.
 2. De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt overgegaan, alsmede tot vergoeding van plaatsingskosten tot een maximum van € 13,60 per m2 herleverd isolatieglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.
 3. Aan dit garantiebewijs kunnen slechts rechten worden ontleend of kan beroep op garantie worden gedaan door de leverancier die uitsluitend als garantiehouder wordt aangemerkt, een en ander bovendien mits volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen door of namens Pilkington Benelux B.V..
 4. Claimen van garantie.

De garantiehouder is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en binnen 30 dagen na het constateren van de

gebreken daarvan melding te doen aan Pilkington Benelux B.V., onder vermelding van factuurnummer en -datum.

 

Garantievoorwaarden op plaatsen:

Dubbelglas fabrikanten geven geen garantie op plaatsing van glas, deze wordt door D&O verstrek, D&O geeft alleen plaatsingsgarantie als het glas ook door D&O geplaatst is. Glas wat alleen geleverd is komt dus niet in aanmerking voor herplaatsing onder garantie.

D&O geeft het recht op gratis herplaatsing voor de duur maximaal 3 jaar naar plaatsingsdatum.

Glas wat door de leverancier niet in aanmerking komt voor garantie wordt door ons ook uitgesloten.

Garantievoorwaarden op installatieglas:

Op installatieglas, glazen deuren, douchedeuren, glazen windschermen, etc geven een garantie van 1 jaar op hang- en sluitwerk, glas en montage.

 

 

D&O zal altijd zelf het glas herplaatsen, indien u dit door derden laat uitvoering komt dit niet in aanmerking voor een vergoeding.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, de facturen volledig betaald zijn is er recht op gratis herplaatsing.

Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud

Prijzen exclusief BTW