Wat is veiligheidsglas NEN 3569

Wat is veiligheidsglas volgens NEN 3569? En waarom is er eigenlijk een norm voor?

Veiligheidsglas is glas dat we toepassen in projecten waar bijvoorbeeld letsel kan ontstaan als het glas breekt, waar we willen voorkomen dat iemand door het glas valt of juist om ongewenste personen of vlammen te weren. Veiligheidsglas komt voor als ‘gehard glas’ en ‘gelaagd glas’. Gehard glas valt als het breekt uiteen in kleine veilige (onscherpe) korrels glas. Een speciale folie tussen gelaagd glas zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Het verschil tussen beide ziet u in de foto’s hieronder (Bron: Vakgroep Glas van Bouwend Nederland).

 

Soorten veiligheidsglas 

We kennen een aantal soorten veiligheidsglas:

  • Letselveilig glas
  • Doorvalveilig glas
  • Inbraakwerend glas
  • Brandveilig glas

 

Veiligheidsglas NEN 3569

In de Nederlandse Norm (NEN 3659) zijn eisen vastgelegd voor het toepassen van veiligheidsbeglazing in gebouwen, zowel binnen als buiten. Deze normen zijn vooral vastgelegd ter voorkoming van lichamelijk letsel bij ongevallen. Daarbij is dus duidelijk bij welke projecten we in ieder geval veiligheidsglas (letselbeperkend glas) moeten plaatsen.

Ofwel, het is verplicht dat al het glas dat bereikbaar is voor personen (anders dan voor reparatie en onderhoud) dit met veiligheidsglas dient te worden uitgevoerd.

Meer lezen over veiligheidsglas?

D&O Bouwglas is aangesloten bij de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Als glasspecialisten hebben wij met alle aangesloten glasbedrijven een website waarop wij uitgebreid toelichten wat veiligheidsglas is. Op onze eigen website kunt u verschillende producten vinden en projecten bekijken waarbij wij veiligheidsglas hebben toegepast.

Bekijk ook de video voor een algemene uitleg over veiligheidsglas en waarom het verplicht is.

Wat is de u-waarde van isolatieglas?

Wanneer we het hebben over de u-waarde (of ug-waarde) van isolatieglas dan hebben we het in principe over de isolatiewaarde van glas, ofwel de mate van isolatie.

Iedereen is wel bekend met het warmteverlies en met het snel opwarmen van ruimten (koele lucht verdwijnt) wanneer er nog enkel glas is gebruikt. Het verlies aan warmte door een ruit vertellen we in de glasbranche door middel van de Ug-waarde (de U staat voor de warmtedoorgangscoëfficient en de g voor glas). In feite komt het er op neer dat hoe lager de Ug-waarde, hoe hoger de isolerende werking van het glas.

Voorbeeld u-waarde of ug-waarde

Enkel glas heeft een Ug-waarde van 5,8. Vandaag de dag is er isolatieglas op de markt met een Ug-waarde die lager is dan 1,0. Deze getallen vertellen ons dat isolatieglas, ook wel dubbel glas of hoogrendementsglas (HR) genoemd u veel isolatiewaarde oplevert.

Het toepassen van hoogwaardig dubbel glas, of triple glas, in nieuwbouw- of renovatieprojecten draagt bij aan een lage energierekening, een duurzaam Nederland en een behaaglijk binnenklimaat. Isolatieglas is tegenwoordig in veel soorten en varianten beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen.

Soorten isolatieglas

Isolerend dubbel glas

Isolerend dubbel glas (isolatieglas) bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader of Warm-Edge afstandhouder) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas (ook wel HR+ of HR++ isolatieglas genoemd) heeft een veel betere warmte-isolatie dan standaard isolatieglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon en krypton. 

Triplebeglazing

Triplebeglazing, ook wel drievoudig glas of driedubbel glas (HR+++) genoemd, heeft een betere isolerende werking dan hoog-rendements isolerend dubbelglas en bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Ook hier is op één van de binnenzijden van het glas een heel dunne coating aangebracht en zijn de spouwen gevuld met gas.

Vacuümbeglazing

Dit is isolerend dubbelglas waarbij tussen de twee dunne glasbladen een vacuüm is aangebracht. Dit type beglazing kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements isolerend dubbelglas. Eén van de glasbladen heeft ook weer een heel dunne coating. Om de afstand tussen de glasbladen te waarborgen zijn tussen de glasbladen kleine glasparels aangebracht.

Monumentenglas

Monumentenglas is isolerend dubbelglas waarbij de branche gebruik maakt van dunne glasbladen en een dunne spouw. Tussen de glasbladen kan al of niet een gas en al of niet een coating zijn aangebracht. Monumentenglas kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements vacuümglas of hoog-rendements isolerend dubbel glas.

Enkel floatglas isoleert bijna niet. Warmte, maar ook koele lucht gaat gemakkelijk verloren via het glas. Dit zorgt voor hoge energierekeningen, onnodige CO2-uitstoot en een onbehaaglijk binnenklimaat. 

ug-waarde van isolatieglas

Veel varianten in isolatieglas

Binnen alle bovengenoemde soorten zijn er – afhankelijk van het soort glas – meer of minder varianten beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is daarmee zeer omvangrijk geworden. Ook worden diverse producten nog steeds doorontwikkeld waardoor de warmte isolerende prestaties verbeteren en dus nog lagere U-waarden mogelijk worden.

Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan krijgen zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolatieglas kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.

Keuzefactoren isolatieglas

De verschillende soorten isolatieglas hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuw isolatieglas is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijv. triple-beglazing en kunt u beter aanpassen of vervangen. Bij nieuwbouw houdt u daar vanzelfsprekend al direct rekening mee.

Bij het kiezen van isolatieglas kunnen dus verschillende keuzefactoren van invloed zijn. In de praktijk kan dit betekenen dat de verstandigste keuze valt op het glas met een toch iets hogere U-waarde dan op basis van de laagst mogelijke U-waarde haalbaar zou zijn.

Een lagere U-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkel glas door hoog-rendementsbeglazing fors kan zijn, maar dat het weinig zal uitmaken of het nieuwe glas een U-waarde heeft van1,2 of van 1,3.

Bron: Glansbrancheorganisatie, online maart 2016 (update, april 2021)

Beslagen ramen?

Beslagen ramen of condensvorming op glas is mogelijk, hoe zit dit?

Condensvorming aan de kamerzijde?

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zeer hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product. Eventuele condensvorming aan de kamerzijde is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Condensvorming aan de buitenzijde?

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren in het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist het gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing en het bewijs dat het glas “werkt”..

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve luchtvochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

Beslagen ramen of condensvorming tussen het glas  in?

Als er vocht tussen de bladen inzit en het glas niet schoon te maken is, dan is in de meeste gevallen het ruit “lek” dit houdt in dat er niet tot nauwelijks nog werking is van de isolerende eigenschap van dubbel glas. De enige oplossing is het vervangen van het isolatieruit. Overweeg bij uw keuze voor isolatieglas dan ook driedubbele beglazing

Terug naar andere vragen…

Is glas transparant?

De kleurbeleving van het glas

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

Door het toepassen van Optiwhite extra helder glas wordt de kleur lichter, echter nog steeds niet 100% transparant.

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan.

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels. Het risico op deze kleurvlekken bij isoleren dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HR++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op kleurvlekken al fors.

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage van dubbelglas wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

Is glas transparant