Subsidieregeling voor isolatieglas

Overweegt u of uw klant om binnenkort isolatieglas (HR++ of Triple) toe te passen op een bestaande woning? Sinds 15 september 2016 is er een nieuwe subsidieregeling voor isolatieglas. Met isolatieglas kunt u niet alleen uw woning aanzienlijk verbeteren maar ook direct op uw stookkosten besparen.

Verschil met vorige subsidieregeling

Een opmerkelijk verschil met voorgaande regelingen is dat u de subsidie voor isolatieglas alleen kan aanvragen wanneer de woningeigenaar ten minste twee energiebesparende maatregelen laat aanbrengen. Maatregelen op het gebied van woningisolatie (dakisolatie, gevelisolatie, bodem- en vloerisolatie en/of spouwmuurisolatie).

Aan het isolerende glas of hoogrendementsglas (HR) hangt een prestatie-eis. De maximale U-waarde moet 1,2 W/m2K bedragen bij HR++ glas, en bij HR+++ (Triple) 0,8 W/m2K. Uiteraard voldoet het glas van D&O Bouwglas aan deze U-waarden. Bij een spouw van 15 mm haalt ons isolatieglas (dubbel glas) zelfs een waarde van 1,1 W/m2K.  Bij Triple glas (driedubbel glas) kunnen wij als glashandel zelfs een U-waarde bieden van 0,5. Het glaspakket wordt daardoor fors dikker maar is wel mogelijk.

Wilt u een nog lagere U-waarde op isolatieglas?Neem contact met ons op

De subsidiebedragen voor beide typen glas bedragen respectievelijk 35 en 45 euro per vierkante meter. Ter illustratie, volgens de overheid komt dit neer op ongeveer 20% vergoeding van de totale investeringskosten. Prijzen voor isolatieglas (HR++ en Triple glas) zijn op aanvraag beschikbaar.

Een schematische weergave van de voorwaarden per maatregel vindt u in onderstaande tabel.

subsidieregeling voor isolatieglas

Aanvullende voorwaarden subsidieregeling voor isolatieglas

Op de subsidieregeling voor isolatieglas, die van 15 september 2016 t/m 1 maart 2017 geldig is, zitten aanvullende voorwaarden. De regeling is niet alleen beschikbaar voor bestaande woningen van particuliere woningeigenaren, maar ook voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) met een koopwoning.

De voorwaarden:

  1. U moet de aanvraag voorafgaand aan de werkzaamheden aanvragen.
  2. Stuur daarnaast een getekende offerte mee van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.
  3. In die offerte staan het aantal vierkante meters vermeld van de twee of meer energiebesparende maatregelen.
  4. De opdrachtgever (woningeigenaar) dient ook een ondertekende verklaring waarin staat dat na toekenning van de subsidie de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
  5. Tot slot, dienen de werkzaamheden na de toewijzing van de subsidie binnen vier maanden te worden gerealiseerd.

Het totale bedrag dat beschikbaar is voor deze subsidieregeling is 20,5 miljoen euro. Aanvragen worden in behandelingen genomen op volgorde van ontvangst.

Subsidie aanvragen

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er in uw woonplaats van toepassing zijn? Ga dan naar de website: www.energiesubsidiewijzer.nl. Op de website van www.rvo.nl staan alle benodigde formulieren (voor uitvoerder en opdrachtgever). U kunt ze daar downloaden, vervolgens invullen en insturen.

Meer informatie

De officiële bekendmaking van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis vindt u op de website van de overheid. Heeft u vragen over de subsidie neem dan contact op met de RVO.

Heeft u vragen over hoogrendement isolatieglas?Neem contact met ons op

Woonbeurs Woonoffensief

screenWoonbeurs_Franekeradeel

Zaterdag 11 april 2015 opent het Gemeentehuis van Franekeradeel haar deuren voor de woonbeurs, één van de activiteiten georganiseerd tijdens het Woonoffensief. Makelaars, financiële dienstverleners, bouwbedrijven, installatiebedrijven, interieuradviseurs en aanverwante leveranciers zijn daarbij aanwezig.

D&O gaat bezoekers alles vertellen over isolatieglas, Triple, monumentenglas en ScreenLine (zonwering tussen het glas in). Tevens kunnen de bezoekers ervaren hoeveel warmte er verloren gaat wanneer zij nog geen isolatieglas in hun woning hebben toegepast.

Kom naar de woonbeurs tijdens het Woonoffensief en maak kans op een tegoedbon ter waarde van € 450,00 die u kunt verzilveren bij één van de deelnemende partijen.

Woonbeurs Woonoffensief en het energielabel

De woonbeurs is interessant voor starters, maar ook voor huiseigenaren. Onlangs heeft iedere huisbezitter van de rijksoverheid een brief ontvangen met daarin vermeld het energielabel van de woning. Op de woonbeurs van Franekeradeel wordt de aandacht tevens gevestigd op het energielabel en wordt informatie gegeven hoe het huis comfortabeler en energiezuiniger gemaakt kan worden. Bezoekers maken daarnaast kans op een tegoedbon ter waarde van € 450,00 te besteden bij een van de deelnemende bedrijven.

De woonbeurs van Franekeradeel is van 10.00 – 15.00 uur in het Gemeentehuis, Harlingerweg 18, 8801 PA, Franeker. Alle overige informatie staat op www.woonoffensief.nl/franekeradeel.

Renovatiesubsidie Woonoffensief

Renovatiesubsidie_Woonoffensief

Foto afkomstig van: www.fryslan.frl

Zaterdag 28 maart start voor de 2e keer het Woonoffensief Fryslân. In de periode tot en met 30 april worden er verschillende evenementen georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal voordelen & regelingen voor aspirant kopers. Eén daarvan is de renovatiesubsidie derde tranche.

Voor deze subsidie komt uw klant in aanmerking als die tussen 28 maart en 30 juni een woning koopt tot een bedrag van € 180.000. Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op: € 300.000 en betekent dat OP echt OP is.

De tekst aangaande het besluit, de regeling en het aanvraagformulier kunt u downloaden en/of bekijken via de volgende links:

 

Renovatiesubsidie tweede tranche

De renovatiesubsidie tweede tranche is nog open voor nieuwe huiseigenaren van goedkope bestaande koopwoningen die in de periode van 15 september tot en met 14 december 2014 een huis hebben gekocht. Voor renovatie en modernisering van woningen wordt per aanvrager een maximale subsidie van 25% van de investering beschikbaar gesteld, met een maximum van € 5.000,-.

De aanvragen kunnen tot 15 september 2015 worden ingediend. Voor meer informatie over deze renovatiesubsidie tweede tranche verwijzen wij u graag naar de website van de provincie Fryslân.

Wil uw klant energiebesparende maatregelen treffen dan verwijzen wij u graag naar ons bericht over de Friese Energiepremie. Deze subsidie is het gehele jaar (2015) geldig.

Friese Energiepremie voor uw klanten

Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen tot € 2.800,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen via de Friese Energiepremie. De Friese energiepremie is een van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van € 300 miljoen (opbrengst Nuon-geld) in de mienskip en is ook in 2015 nog geldig.

Hebt u een klant die bijvoorbeeld HR++ glas en/of kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.) wil laten plaatsen? En is de woning minimaal één jaar oud? Dan kan er door de klant een subsidieaanvraag ingediend worden. Zijn er in die buurt drie klanten die dezelfde energiebesparende maatregelen toepassen dan kunnen ze gezamenlijk een aanvraag indienen, waardoor ze een bonus van € 250,00 per adres ontvangen.

Minimale oppervlakte

Naast isolatie- en U-waarden stelt de Friese Energiepremie een oppervlakte-eis. In de afbeelding hieronder ziet u welke eisen er voor het plaatsen van HR++ glas per type woning gelden. Bron: http://www.snn.eu/friese-energiepremie.

Tabel_opp_eisen_Friese_Energiepremie_D&O

Let op: uw klanten moeten eerst de subsidie aanvragen voordat zij verplichtingen met u aangaan. Heeft u de energiebesparende maatregelen al uitgevoerd, dan komt uw klant dus niet meer in aanmerking voor subsidie. Download de Brochure Friese Energiepremie en stuur deze uitgebreide informatie bij een aanvraag direct naar uw klant.

Friese Energiepremie voor uw klanten

Uw klanten, de particuliere woningeigenaren kunnen de subsidie online aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Is uw klant lid van een Vereniging van Eigenaren en willen meerdere leden gemeenschappelijke vloeren, daken en muren laten isoleren dan kan de vereniging de aanvraag rechtstreeks indienen.

Bent u benieuwd naar andere energiebesparende maatwerkoplossingen? Vraag dan vrijblijvend advies aan!