Gemeentehuis Heerenveen

Locatie: Heerenveen

Bij de verbouw van het Gemeentehuis Heerenveen is gekozen voor isolatieglaspanelen Pilkington insulight met Vanceva gekleurde folie, in de opbouw verwerkt.

Bovendien is de voorzijde voorzien van een gezandstraalde tekst, CRACKPLEIN, vernoemd naar het oorspronkelijk gemeentehuis CRACKSTATE. Het gebouw heeft hierdoor een moderne uitstraling met frisse kleuren gekregen.

Structurele verlijming

Ook kiest de architect voor een oplossing met structurele verlijming, welke past in het moderne strakke uiterlijk, een glazen wand zonder kozijnen. De kenmerken van het glas, de tekst en de overgang van de gebruikte kleuren komen hierdoor bijzonder mooi tot hun recht.

 

Wat vooraf ging: Gemeentehuis Heerenveen

De gemeente Heerenveen werkt aan plannen voor de aanpassing van het publiekscentrum, inclusief de hoofdentree en de benodigde maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de medewerkers van het gemeentehuis. Verder zijn er aanpassingen nodig in het kader van toegangsbeheer. Bovendien moet de toegankelijkheid beperkt worden tot de publieksgerichte functies in het gemeentehuis. Met het vernieuwde publiekscentrum wil de gemeente Heerenveen de dienstverlening aan de burger verbeteren en hem correct, vlot en adequaat helpen door ofwel directe afhandeling, ofwel doorverwijzing naar de juiste medewerker.

Huidige situatie

Alle bezoekers van het gemeentehuis Heerenveen worden tot in het hart van de gemeentelijke organisatie binnen gehaald. Niet alleen de begane grond, maar ook alle verdiepingen zijn voor iedereen eenvoudig bereikbaar. Hoewel de lijnen daardoor kort zijn, is dit, in het kader van beheer en beveiliging, een moeilijke situatie. De centrale hal functioneert als één groot verkeersgebied waardoor het als wachtruimte weinig comfortabel is. Daarnaast is het gemeentehuis sterk naar binnen, naar de centrale hal, gericht. Tot slot is de uitstraling naar buiten weinig transparant en uitnodigend.

Een nieuwe entree

Door het verplaatsen van de entree naar de zuidwest hoek wordt veel gewonnen. De entree is goed vindbaar vanuit zowel het winkelhart van Heerenveen als vanaf de K.R.Poststraat. Het plein voor de entree, de Crackstraat, biedt de nodige voorruimte. De overgang van buiten naar binnen is ontspannen en uitnodigend. Er ontstaat een directe relatie tussen entree en bestuur van de gemeente. Immers recht boven de entree bevindt zich, ook van buitenaf goed zichtbaar, de raadzaal.

Een nieuw publiekscentrum

De publiekshal bevindt zich direct achter de entree, hierdoor straalt het gemeentehuis veel meer openheid uit. Door het ontbreken van werkplekken direct achter de gevel vervalt de noodzaak daglicht middels verticale lamellen te weren. Bovendien worden alle bezoekers, met ofwel zonder afspraak, bij de receptie ontvangen en verder geholpen. Daarnaast worden bezoekers met een afspraak elders in het gebouw hier opgehaald. Vanuit de wachtruimte heeft iedereen goed zicht op de gemeentelijke organisatie. De meeste bezoekers blijven binnen het publieksdeel, immers aan de publiekshal verbonden, bevinden zich diverse spreek- en vergaderruimtes.

De publiekshal en de vergaderruimtes in de gevel vormen voor de passant de etalage van de gemeentelijke organisatie. Zoals gezegd, komen de medewerkers van de gemeente naar de klant. Vanuit de publiekshal is er één route naar commissiekamer en raadzaal. Het trappenhuis met lift is het centrale stijgpunt voor de bezoeker. De beheersbaarheid van het gemeentehuis, ook in de avonduren, is daardoor een stuk eenvoudiger. De balies integreren we in de werkplekken. Door een dynamisch verwijzingssysteem behoort het beeld van gesloten loketten daardoor tot het verleden.

Een nieuwe indeling

De hoofdmassa van het gemeentekantoor (een rechthoek) is gesplitst in twee driehoeken, over de diagonaal een lineair bouwdeel met in het hart een ‘uitgespaarde’ cirkel. Voor een efficiënte indeling en daarmee een efficiënte bedrijfsvoering is het van belang de structuur van een gebouw te respecteren. Hoe complexer de structuur hoe belangrijker dit is. Het publiekscentrum en het bijbehorende backoffice volgen de bestaande structuur. Transparantie blijft maximaal bewaard, kostbare verloren ruimtes worden zodoende voorkomen. De begane grond wordt een groot open landschap. Door een aantal vaste en gesloten elementen blijven er ook voldoende plekken die meer beschutting bieden. De vergaderruimtes zijn gecentreerd en minder per afdeling georganiseerd waardoor efficiënter gebruik van de vergaderfaciliteiten mogelijk wordt.

Nieuwe trappenhuizen

De realisatie van nieuwe trappenhuizen in de diagonale structuur van dit gebouw bevordert de vluchtcapaciteit én de indeelbaarheid van het gemeentehuis. Op de begane grond sluiten de trappenhuizen direct aan op buitendeuren. Brand- en rookvrije gangruimte verstoort de gemeentelijke organisatie niet meer. Ook de indelingsvrijheid van de verdiepingen neemt door deze ingreep toe. De (in de avonduren) openbare route naar de raadzaal is éénduidig en goed controleerbaar. De kantine behoudt haar huidige functie en functioneert tevens als voorruimte en foyer van de raadzaal.

Bron: www.architectenweb.nl

Bouwpartners

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
Aannemer: Friso bouwgroep Sneek
Architect: Borren-Staalhoef