Gefigureerd glas renovatieproject

Locatie: Rotterdam

Gefigureerd glas met isolatie en deels zonwerend bij renovatieproject in havengebied Rotterdam

In het havengebied van Rotterdam zijn oude fruitloodsen omgetoverd tot multifunctionele bedrijfsruimtes voor start-ups en kleine pionierende en ambachtelijke maakbedrijven.

Voorheen was de functie van het gebouw een koelloods voor op- en overslag van fruit. Nu zijn er bedrijfsruimten geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld robotisering en 3D-printing. Het bedrijfsverzamelgebouw in de Merwede Vierhavens (M4H) draagt daarom de toepasselijke naam “De Werkplaats”.

gefigureerd glas

Architectenbureau RoosRos heeft in opdracht van het havenbedrijf een ontwerp gemaakt voor dit transformatieproject. Daarbij zijn de bestaande structuur en de historische details leidend. Vanuit die context is er ook gekozen voor profielglas, omdat het glasgroene gefigureerd glas zich perfect leent voor een transformatie- ofwel renovatieproject.

Profilit gefigureerd glas

Profilit gefigureerd glas, ook wel figuurglas genoemd, is in meerdere breedtematen en figuraties te verkrijgen, evenals coatings. Ter illustratie, Amethyst (blauwige kleur), Plus 1.7 (warmtewerend) en Antisol (zonwerend).

Bij dit project is er voor de buitengevel gekozen voor Profilit beglazing K25/60/7 crepi met in de spouw TIMax isolatie. Daarnaast is een klein gedeelte van de gevelbeglazing nog voorzien van Profilit Antisol, hetzelfde type glas alleen dan met een zonwerende coating.

Totaal is er 2500 m2 aan gefigureerde glaselementen met een glashoogte van vier meter door ons verwerkt in dit bijzondere renovatieproject.

Vragen over het project of het type glas?

Hieronder een aantal foto’s van het resultaat. Heeft u vragen over dit project of over het profielglas? Neem dan gerust contact op met Henny Zwier op (06) 24 77 92 25 en laat u uitgebreid informeren over alle mogelijkheden die dit glas biedt.