Glazen wanden voor Factorij Franeker

Locatie: Franeker

Glazen wanden binnen Factorij Franeker voor meer lichtinval

Factorij Franeker is een graanpakhuis en heeft lage ruimtes. Rechtop kunnen staan is voldoende om het graan op zijn plaats te krijgen. De openingen in de gevel zijn bedoeld voor de ventilatie, niet voor daglicht. Om er goed kantoorwerk in te kunnen doen zijn een lift, trappenhuizen en toiletten toegevoegd. Bovendien is extra daglicht via het dak binnengelaten en zijn ook hoge ruimtes aangebracht middels vides. De luiken staan nu altijd open.

D&O realiseerde in de Factorij Franeker een glazen binnen atrium, om licht op elke verdieping te krijgen. Ter illustratie, totaal 250m² aan glazen wanden blank gehard 12 mm rondom geslepen, op stalen spanten met op maat gemaakte bevestigingsrozetten. Geplaatst in de Factorij te Franeker. Dit om midden in het gebouw licht te krijgen. Met recht een uniek project.

Achtergrond Factorij Franeker

Onmiddellijk ten zuiden van de Franeker binnenstad aan de Prins Hendrikkade staat Factorij Franeker, de zuidelijke kade van het Van Harinxmakanaal, staat een drietal pakhuizen van verschillende formaten en uitdossingen op een rij te getuigen van de agrarische bedrijvigheid in de academiestad. De pakhuizen dateren uit de tijd dat de producten nog verscheept werden over de oude trekvaart. Op de hoek met de Stationsweg was dat het aan het einde van de negentiende eeuw gebouwde kloeke, blokvormig pakhuis dat nu bekend is als Rollingswier, maar gesticht is door de FLC, de Franeker Landbouw Coöperatie, als graanpakhuis. Het is nu al sinds jaar en dag het onderkomen van de firma Rollingswier. Het kleine pakhuis ernaast is veel later gebouwd als aardappelloods. Het gebouw is sinds 1990 het onderkomen van Retax, een firma in relatie-artikelen, die de loods tot een waardig bedrijfsgebouw restaureerde.

Dubbel graanpakhuis

Het robuuste pakhuis daar weer naast is de monumentale Factorij Franeker. Het is in 1876 opgericht door de firma Steensma als dubbel graanpakhuis. Daarna is het in 1910 vergroot en kreeg het de huidige gedaante. Onder architectuur van Nicolaas Adema, de bouwmeester die nogal wat panden in Franeker heeft ontworpen in de vernieuwingsstijl van de art nouveau of Jugendstil, zijn de pakhuizen met een verhoging van een verdieping architectonisch aan elkaar gesmeed door op de verbinding van de twee topgevels een bekronende borstwering aan te brengen. Vervolgens is daar de naam Factorij Franeker op aangebracht.

Nadat de firma Steensma het grote pakhuis langer dan een halve eeuw heeft gebruikt is het door de firma Westra overgenomen om het als graanpakhuis te gebruiken. Aan het begin van de jaren-1990 is dat bedrijf opgehouden te bestaan en is het pakhuis door de gemeente verworven. Lange tijd heeft het leeg gestaan en is het geleidelijk prooi van krakers en vandalen.

Stichting DBF is het object met de BIWO-methode op mogelijkheden gaan verkennen. Toen deze er leken te zijn is de stichting met de gemeente Franekeradeel in onderhandeling gegaan, waarop het gebouw is overgedragen. Architectenbureau Jelle de Jong uit Lemmer is na offertes geselecteerd om een restauratieplan te maken. Samengevat wordt het monument voor nieuwe bedrijfsfuncties en wel vooral voor kantoren geschikt gemaakt.

factorij

Bouwpartners Glazen wanden Factorij Franeker

Opdrachtgever: Stichting DBF
Architect: Jelle de Jong Architecten
Aannemer: Friso Bouwgroep